L’impacte en el sector públic

  • L’impacte social de Grapats es cristal·litza en la creació de llocs de treball d’inserció. L’any 2017 es va crear un total de catorze
  • Estalviem prestacions socials a l’administració pública pel fet d’ocupar persones en risc d’exclusió social
  • Aportem a la hisenda pública en concepte d’IVA: 21% de la roba i objectes que embenem + cotització segurs socials
  • Promoguem la transformació i la participació:

– Incentivem el consum responsable com a consum transformador pel canvi de la societat actual

– Promoguem la col·laboració i la participació, ja sigui com a compradors dels nostres productes i serveis o com hi ha donants i voluntaris.

  • Fem donació social: donem roba i objectes a persones en risc d’exclusió i a entitats del tercer sector
  • Millorem les ràtios de reutilització i reciclatge i estalviem en la gestió municipal de residus.
Aportacions Nougrapats E.I     2017 2018
IVA generat 51.219,89 € 54.888,93 €
Seguretat Social 72.482,75 € 76.019,32 €
Estalvi als ajuntaments taxa abocadors * 21.160,00 € 24.549,63 €
TOTAL 144.862,64€ 157.475,880€

*Estalvi per a la disminució de residu tèxtil. Amb la recollida evitem taxes d’abocament i cost de recollida a les administracions locals (12,07 € / kg)

Gestió transparent amb el residu tèxtil:

Quan parlem de transparència no ens referim únicament al fet de passar comptes dels nostres actes, sinó també de donar raó del qual escombraries amb la roba que recollim perquè aquesta tingui una destinació coherent amb el nostre projecte.

Defensem la pràctica del consum responsable

canviar d’hàbits de compra i estalvi, reparar en lloc de comprar coses noves, optar per el fet local, pensar si necessitem alguna cosa o “ens obliguen” a comprar-la, reprendre el contacte amb l’horticultura, fomentar compartir objectes o coneixements, fer més barri o poble. Què tenen en comú totes aquestes activitats? Que parteixen de la mateixa reflexió: com a consumidores, allò que triem afavoreix un model econòmic i social o un altre. És el ciutadà qui, amb les seves eleccions, davant l’adquisició de productes i serveis, pensats sota criteris de responsabilitat i sostenibilitat, podem facilitar el canvi cap a un model de consum, més just socialment i ecològicament.
Humanitzar la nostra economia sí que és possible.

Qualitat i preu social:

El preu dels nostres productes i serveis han de tenir en compte no només el cost econòmic sinó també el cost social. Volem competir en professionalitat i en bon servei més que en preu, perquè el preu del nostre servei val més del que costa, perquè no és el mateix fer negoci amb roba i objectes usats que fer justícia social.