L’impacte en el sector públic

  • L’impacte social del Grup Grapats es cristal·litza en la creació de llocs de treball d’inserció. L’any 2017 es va crear un total de catorze
  • Estalviem prestacions socials a l’administració pública pel fet d’ocupar persones en risc d’exclusió social
  • Aportem a la hisenda pública en concepte d’IVA: 21% de la roba i objectes que venem + cotització seguretat social.
  • Promoguem la transformació i la participació:

           – Incentivem el consum responsable com a consum transformador pel canvi de la societat actual

           – Promoguem la col·laboració i la participació, ja sigui com a compradors dels nostres productes i serveis o com ha                              donants i voluntaris.

  • Fem donació social: donem roba i objectes a persones en risc d’exclusió i a entitats del tercer sector
  • Millorem les ràtios de reutilització i reciclatge i estalviem en la gestió municipal de residus.
Aportacions Nougrapats E.I     2018 2019
IVA generat 54.888,93 € 65.144,66 €
Seguretat Social 76.019,32 € 74.571,22 €
Estalvi als ajuntaments taxa abocadors * 24.549,63 € 26.637,03 €
TOTAL 157.475,880€ 166.352,91€

*Estalvi per a la disminució de residu tèxtil. Amb la recollida evitem taxes d’abocament i cost de recollida a les administracions locals (12,07 € / kg)

Gestió transparent amb el residu tèxtil:

Quan parlem de transparència no ens referim únicament al fet de passar comptes dels nostres actes, sinó també de donar raó a la roba que recollim perquè aquesta tingui una destinació coherent amb el nostre projecte.

Defensem la pràctica del consum responsable

Canviar d’hàbits de compra i estalvi, reparar en lloc de comprar coses noves, optar per el fet local, pensar si necessitem alguna cosa o “ens obliguen” a comprar-la, reprendre el contacte amb l’horticultura, fomentar compartir objectes o coneixements, fer més barri o poble. Què tenen en comú totes aquestes activitats? Que parteixen de la mateixa reflexió: com a consumidors, allò que triem afavoreix un model econòmic i social o un altre. És el ciutadà qui, amb les seves eleccions, davant l’adquisició de productes i serveis, pensats sota criteris de responsabilitat i sostenibilitat, podem facilitar el canvi cap a un model de consum, més just socialment i ecològicament.
Humanitzar la nostra economia sí que és possible.

Qualitat i preu social:

El preu dels nostres productes i serveis han de tenir en compte no només el cost econòmic sinó també el cost social. Volem competir en professionalitat i en bon servei més que en preu, perquè el preu del nostre servei val més del que costa, perquè no és el mateix fer negoci amb roba i objectes usats que fer justícia social.